Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai beíratás 2024

Óvodai beíratás 2024

Beiratkozás az óvodába!

 

 
 


Tájékoztatás a 2024/25-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai beiratkozás a Benedek Elek Óvodában a következő időpontokban lesz:

 

  • 2024.május 13-án           11.00 órától 15.00 óráig
  • 2024.május 14-én           11.00 órától 15.00 óráig
  • 2024.május 15-én             8.00 órától 15.00 óráig

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik

a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be,

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

 A beíratáshoz szükséges:

                          - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

                          - a gyermek lakcím kártyája

                          - szülő lakcím kártyája

                          - a gyermek TAJ kártyája

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2024.május 15.) követő huszonegyedik munkanap.

 

 

Farkasné Pákozdi Anikó

tagintézmény igazgató

 

Vissza
 

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
 2884. Bakonyszombathely, 
Rákóczi Ferenc utca 8.

Tel. szám:

+36 30/680-76-83

E.mail cím:

szombathelyovi@gmail.com