Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bölcsödei felvételi kérelem

Bölcsödei felvételi kérelem

A bölcsődék szabad férőhelyeire egész évben folyamatos a felvétel. Az üres férőhelyekre folyamatosan vesszük fel a jelentkezőket, helyet tartani senkinek nem tudunk.

Bölcsődei felvételi kérelem

(igényfelmérés)

 

A bölcsődék szabad férőhelyeire egész évben folyamatos a felvétel. Az üres férőhelyekre folyamatosan vesszük fel a jelentkezőket, helyet tartani senkinek nem tudunk.

 

 

A gyermek adatai:

Neve:

 

Születési helye, ideje:

 

Állampolgársága:

 

Anyja neve:

 

TAJ száma:

 

Lakcíme:

 

Tartózkodási helye:

 

 

 

Anya személyi adatai:

Neve:

 

Születési neve:

 

Születési helye, ideje:

 

Állampolgársága:

 

Anyja neve:

 

Lakcíme:

 

Tartózkodási helye:

 

Telefonszáma, e-mail címe:

 

Várható munkahely neve, címe:

 

Foglalkozása:

 

 

 

Apa személyi adatai:

Neve:

 

Születési neve:

 

Születési helye, ideje:

 

Állampolgársága:

 

Anyja neve:

 

Lakcíme:

 

Tartózkodási helye:

 

Telefonszáma, e-mail címe:

 

Várható munkahely neve, címe:

 

Foglalkozása:

 

 

A bölcsőde, ahová a törvényes képviselő a gyermek felvételét kéri:

 

                                                                                                                                                        

 

Átirányítás esetén a törvényes képviselő számára elfogadható bölcsőde:

 

                                                                                                                                                        

 

A bölcsődei ellátás igénybevételének várható kezdete:                                                              

 

Azon körülmények, amire tekintettel a szülő / törvényes képviselő a bölcsődei felvételt kéri (kérjük megjelölni a megfelelő indokot/indokokat):

  1. A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkavégzése.
  2. A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkaerő piaci megjelenését segítő programban, képzésben való részvétele.
  3. Nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony miatt.
  4. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
  5. A gyermeket egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált; vagy házastársától külön él - kivéve, ha élettársa van) szülője neveli.
  6. A felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a 3 főt és reá nézve nevelője gyermekgondozási díjban nem részesül.
  7. A gyermek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében – a jelzőrendszer tagjai által javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség.
  8. A gyermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a napközbeni ellátást biztosítani egyáltalán nem, vagy csak részben tudja.
  9. A gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója neveli.
  10. A gyermeket a Gyámhivatal védelembe vette.

 

A kérelem egyéb indoka:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tudomásul veszem, hogy az általunk benyújtott dokumentumokba az ellenőrzésre jogosult szervek betekinthetnek.

 

Bakonyszombathely, ……… év ………………… hó ……… nap

                                                                                                                                                                

                                                                                              a szülő / törvényes képviselő aláírása

 

Kérelem beérkezésének időpontja:            ……………………………..

 

Az intézmény vezetőjének javaslata a felvételre vonatkozóan:

  1. felvételt nyert
  2. férőhely hiányában a felvétel nem biztosítható, várólistára javasolt
  3. jogosultság hiányában a felvétel elutasításra kerül.

 

 

Bakonyszombathely, ……… év ………………… hó ……… nap

 

 

                                                                                                          ……………………………….

                                                                                                                      intézményvezető

 

 

A felvételi kérelemhez a bölcsődei ellátás igénybevétele előtt legalább 2 héttel csatolni kell:

 

 

 • a gyermek lakcím-, és TAJ kártyájának, oltási könyvének másolati példányát, valamint szükséges bemutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • amennyiben a szülő munkavégzésre tekintettel kéri a bölcsődei elhelyezést, úgy a gyermekkel közös háztartásban élő szülők, vagy a szülő házastársa (élettársa) vonatkozásában a munkáltatói igazolást a kereső tevékenység folytatására vonatkozóan (jövedelem feltüntetése nem szükséges), a Gyvt. 36.§ 3.a bekezdése értelmében ezt a bölcsődei ellátás megkezdése előtt 2 héttel kell bemutatni;
 • vállalkozói tevékenység esetében nyilatkozatot arról, hogy munkavégzése napi hány órában történik, valamint a vállalkozási igazolvány másolatát;
 • az illetékes Munkaügyi Hivatal igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel tényéről, időtartamáról és napi elfoglaltságról;
 • a kérelemhez csatolni kell mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, mely a gyermekvédelmi törvény 150-151.§-ában meghatározott kedvezmények igénybevételét és a jogosultságát alátámasztja;
 • tanulói, hallgatói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított (adott szorgalmi időszakra vonatkozó) iskolalátogatási igazolást;
 • orvos által kiállított igazolást, amennyiben a szülő állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem, vagy csak részben tudja biztosítani;
 • a gyermekorvos igazolását a bölcsődei ellátás igénybevételéhez, hogy egészséges, közösségbe mehet, vagy a 10. sz. függelék szerinti szülői nyilatkozatot arról, hogy a gyermek egészséges;
 • ha a gyermek tartósan beteg a Magyar Államkincstár által kiadott igazolást a magasabb összegű családi pótlék folyósítására vonatkozóan, vagy a tartós betegségről szóló orvosi igazolást;
 • három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár igazolását a családi pótlék folyósítására vonatkozóan;
 • a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői javaslata

 

Vissza